Dobro došli !

Novina u radu predstavlja nabavka najsavremenijeg mobilnog ultrazvučnog aparata koji omogućava dijagnostiku na svakom mestu , pa i u kući pacijenta što je naročito značajno za teško pokretne bolesnike.